fbpx

Köpvillkor

Fruktkuriren i Sverige AB
Om inget annat avtalats gäller följande köp- och leveransvillkor för fruktabonnemang:

Leveranser
Leveranser i över tiotal städer i Sverige. Fruktkorgarna levereras på överenskomna dagar och platser mellan kl. 07.00 -15.00. Fruktkuriren levererar året runt alla helgfria vardagar. Vid röda dagar sker alltid den ordinarie leveransen nästkommande vardag om inget annat är överenskommet.

Kundens ansvar
Kunden har ansvaret att för överenskomna leveranstider och platser hålla lokaler och tillhörande områden tillgängliga för leverans. Fruktkuriren har rätt att överlämna fruktkorgarna i kundens reception eller godsmottagning om leverans inte kan ske i enlighet med överenskommelse.

Kvalitetsgaranti
Genom att teckna ett fruktabonnemang med Fruktkuriren erhåller kunden en garanti för att all frukt som levereras är av fullgod kvalitet. Vi garanterar att vi väljer de lämpligaste frukterna ur säsongens breda utbud, att vi omsorgsfullt handplockar ut den fräschaste frukten och att alltid vara snabba med att rätta till om det ändå skulle bli något fel.

Reklamation
Behörig beställare som anser att leverans inte uppfyller Fruktkurirens garanti för fullgod kvalitet skall göra en reklamation senast 24 timmar efter erhållen leverans. Vid sådan reklamation åligger det Fruktkuriren att samma dag eller senast nästa helgfria leveransdag kostnadsfritt för kunden leverera ny frukt av fullgod kvalitet.

Returkorgar
Som en del av våra miljömål tillämpar vi ett retursystem för våra korgar. För korgar som inte returneras debiterar vi en kostnad om 40 kr per korg.
Ändringar i abonnemang
Behörig beställare måste skriftligen meddela Fruktkuriren senast 3 vardagar före önskad ändring. Skriv till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Leveransuppehåll
Behörig beställare måste skriftligen meddela Fruktkuriren senast 5 vardagar före önskat leveransuppehåll till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Uppsägning av abonnemang
Uppsägningstider gäller i första hand efter avtal. Om inget annat avtalats gäller följande uppsägningstider:
Upp till 5 korgar per vecka:
En månad
Från 6 upp till 9 korgar per vecka:
Två månader
Från 10 korgar per vecka:
Tre månader

Uppsägning skall ske skriftligen av behörig beställare per mail och räknas från inkommet datum.

Priser och betalningsvillkor
Samtliga priser är exklusive moms. I abonnemanget ingår också lån av korg. Samtliga priser justeras upp till 1 gånger årligen. Faktura i efterskott. 15 dagar kredittid. Vi debiterar 39 kr i faktureringsavgift för pappersfakturor och inga faktura-avgifter för E-fakturor och PDF-fakturor.

GDPR
Fruktkuriren strävar efter att i alla våra kontakter värna om individens integritet vad gäller hur vi hanterar, lagrar och skyddar personuppgifter.
Med personuppgifter menas allt som kan knytas till en fysisk person. Det kan vara namn, kontaktinformation eller CV.
Vår lagring av personuppgifter baseras alltid på lag, avtal, samtycke eller intresseavvägning.
Vi behåller dina personuppgifter i våra interna system även efter avslutat avtal baserat på samtycke eller intresseavvägning.
Du kan alltid kontrollera, flytta, ändra i eller begära att få dina uppgifter borttagna genom att kontakta oss.

Städer vi levererar frukt till

Vi använder cookies för att kunna ge dig den bästa upplevelsen på Fruktkuriren.se